Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No NUPTK Nama Lengkap Sekolah Induk Status TMT Jenis PTK Sertifikasi Guru
1 8563734636200173 Drs. I Nyoman Kasta, M.Pd.H. Ya GTY/PTY 1998-07-21 Kepala Sekolah Sudah
2 9044749651210143 Ni Wayan Candri Ya GTY/PTY 2008-07-21 Tenaga Administrasi Sekolah -
3 8458746647210032 Ni Made Suci Ya GTY/PTY 2008-07-21 Tenaga Administrasi Sekolah -
4 Ni Made Marma Erniawati Ya Tenaga Honor Sekolah 2016-07-08 Tenaga Administrasi Sekolah -
5 I Nyoman Swastika Ya Tenaga Honor Sekolah 2018-07-16 Petugas Keamanan -
6 I Made Yudiarta Ya Tenaga Honor Sekolah 2019-07-15 Petugas Keamanan -
7 9563767668130083 I Made Dwi Ariyuda, S.Pd.Gr., M.Fis. Tidak GTY/PTY 2019-06-16 Guru Mapel Sudah
8 3536761662130172 Wayan Puspawati, S.Pd. Tidak Honor Daerah TK.I Provinsi 2017-01-03 Guru Mapel -
9 6956764666120002 Sang Putu Arsana, S.Pd., M.Pd. Ya GTY/PTY 2009-07-10 Guru Mapel -
10 1552764666220013 Sang Ayu Agung Sri Pertamiati, S.Pd. Ya GTY/PTY 2009-07-21 Guru Mapel Sudah
11 8745761662110032 Putu Eka Suertikayasa, S.T., S.Pd., M.Pd. Tidak PNS 2011-12-30 Guru Mapel Sudah
12 2663759660200042 Putu Aryasa Purnadi, S.Kom. Ya GTY/PTY 2006-07-21 Guru Mapel -
13 4135772673130033 Putu Aggy Ambarsari, S.Pd. Ya GTY/PTY 2017-07-10 Guru Mapel -
14 0450771672130063 Pd Made Edi Suyasa, S.Pd. Ya GTY/PTY 2017-07-10 Guru Mapel -
15 0445763664210122 Pande Putu Waspawati, S.Pd. Tidak Honor Daerah TK.I Provinsi 2009-01-02 Guru Mapel -
16 4444770671130072 Ni Wayan Yeni Martarina Rahayu, S.Pd.H.Gr. Ya GTY/PTY 2015-07-13 Guru Mapel Sudah
17 3140755657300083 Ni Wayan Suparwati, S.Pd. Ya GTY/PTY 2010-07-12 Guru Mapel -
18 5235769670130093 Ni Wayan Septiari, S.Pd. Ya GTY/PTY 2015-07-13 Guru Mapel -
19 7438763664300062 Ni Wayan Megayanti, S.Ag., M.Pd.H. Tidak GTY/PTY 2008-07-18 Guru Mapel Sudah
20 1536765666130123 Ni Wayan Megawati, S.Pd. Tidak Guru Honor Sekolah 2011-07-25 Guru Mapel -
21 8641767668130122 Ni Wayan Diah Hari Werestiani, S.Pd. Ya GTY/PTY 2011-07-25 Guru Mapel -
22 7340766667230073 Ni Putu Sugi Ariyanti, S.Pd. Ya GTY/PTY 2011-07-25 Guru Mapel Sudah
23 0944765666220022 Ni Putu Sri Purnami, S.Pd.B. Ya GTY/PTY 2008-12-23 Guru Mapel Sudah
24 2238768669210013 Ni Putu Rima Susanti, S.Pd.Gr. Ya GTY/PTY 2013-07-14 Guru Mapel Sudah
25 2050747649220003 Dra. Ni Nyoman Suartini Ya GTY/PTY 2008-12-23 Guru Mapel -
26 0737768669130152 Ni Nyoman Riyawati, S.Pd. Ya GTY/PTY 2013-01-02 Guru Mapel -
27 2335769670130093 Ni Nyoman Rismayanti, S.Pd.H.Gr. Ya GTY/PTY 2014-07-14 Guru Mapel Sudah
28 1646770671130122 Ni Made Tika Wati, S.Pd. Ya GTY/PTY 2014-07-14 Guru BK -
29 3235766667130113 Ni Made Sri Wahyuni, S.Pd. Ya GTY/PTY 2010-07-12 Guru Mapel -
30 8733737639300012 Dra. Ni Made Ratni Tidak GTY/PTY 2003-01-17 Guru Mapel Sudah
31 4234773674230063 Ni Made Paris Widiari, S.Pd. Tidak Guru Honor Sekolah 2018-02-27 Guru BK -
32 5157773674230113 Ni Made Giri Partini, S.Pd. Ya GTY/PTY 2017-07-17 Guru Mapel -
33 Ni Made Dian Kusumayani, SST.Par. Ya Guru Honor Sekolah 2021-01-02 Guru Mapel -
34 9058767668220003 Ni Made Ari Widiarthi, S.S. Ya GTY/PTY 2009-07-15 Guru Mapel Sudah
35 1845765666230292 Ni Luh Putu Widiantari, S.Pd. Ya GTY/PTY 2013-07-12 Guru Mapel -
36 8753774675230082 Ni Luh Putu Titin Wulandari, S.Pd., M.Pd. Ya GTY/PTY 2017-07-10 Guru Mapel -
37 1139762663130183 Ni Luh Nitayani, S.Pd. Ya GTY/PTY 2012-07-31 Guru Mapel -
38 3145777678230003 Ni Luh Ade Helmiari, S.Pd. Ya GTY/PTY 2018-01-01 Guru Mapel -
39 7059769670130133 Ni Kadek Yuni Purnama Sari, S.Pd. Ya GTY/PTY 2013-07-12 Guru Mapel -
40 Ni Kadek Meliani Ya GTY/PTY 2017-07-17 Guru Mapel -
41 Ni Kadek Ernawati, S.Pd. Ya GTY/PTY 2017-07-10 Guru BK -
42 Ni Kadek Ayu Risnadilah, S.Pd. Tidak Guru Honor Sekolah 2019-07-02 Guru Mapel -
43 7652766667130142 Ni Kadek Ari Piyati, S.Pd.Gr. Ya GTY/PTY 2011-07-25 Guru Mapel Sudah
44 Kadek Ayu Keke Suarniti, S.E. Ya GTY/PTY 2019-04-01 Guru Mapel -
45 1350771672230163 Kadek Aprianti, S.Pd. Ya GTY/PTY 2017-07-10 Guru Mapel -
46 8860769670130072 Ida Ayu Ratih Purnamawati, S.Pd. Tidak Honor Daerah TK.I Provinsi 2017-03-01 Guru Mapel -
47 3135764666130163 Ida Ayu Putu Laksmi, S.Pd.H. Tidak Guru Honor Sekolah 2010-01-04 Guru Mapel -
48 8346768669110003 I Wayan Yastika, S.Pd., M.Pd. Ya GTY/PTY 2009-07-21 Guru Mapel Sudah
49 2551761664120003 I Wayan Sudiarta, S.Sn. Ya GTY/PTY 2008-07-21 Guru Mapel -
50 0744746647200032 Drs.Gr. I Wayan Lugera Ya GTY/PTY 2020-10-28 Guru Mapel Sudah
51 6562766667120003 I Wayan Budayasa, S.Pd.Gr. Ya GTY/PTY 2010-07-12 Guru Mapel Sudah
52 0550764665130123 I Putu Suwardika, S.Pd. Tidak Honor Daerah TK.II Kab/Kota 2010-04-01 Guru Kelas -
53 7446771672130143 I Putu Gunada, S.Pd. Ya GTY/PTY 2017-07-10 Guru Mapel -
54 7935743646200022 Drs. I Nyoman Terena Jenggala Ya GTY/PTY 2012-07-31 Guru Mapel Sudah
55 2563742643200183 I Made Teja, S.Pd. Tidak PNS 1984-11-01 Guru Mapel Sudah
56 1563735636110563 I Made Suwitra, S.Sos. Ya GTY/PTY 2007-02-06 Guru Mapel -
57 9250770671130043 I Made Suardana, S.Pd.H., M.Si. Ya GTY/PTY 2017-06-17 Guru Mapel -
58 8854769670130022 I Made Dedik Surawan, S.Pd.Gr. Ya GTY/PTY 2013-07-12 Guru Mapel Sudah
59 3138768669130053 I Ketut Koyik Sentana Putra, S.Pd.Gr. Ya GTY/PTY 2013-07-12 Guru Mapel Sudah
60 0757773674130112 I Kadek Putra Yasa, S.Pd. Ya GTY/PTY 2017-07-11 Guru Mapel -
61 5660767668130142 I Kadek Ari Wangsa, S.Pd. Tidak Honor Daerah TK.II Kab/Kota 2016-01-02 Guru Kelas -
62 2542762663130212 I Gusti Ngurah Parama Kesuma, S.Tr.Par, S.E., S.Ag Ya GTY/PTY 2012-07-19 Guru Mapel -
63 3146766667130153 I Gusti Ngurah Ari Subawa, S.S. Ya GTY/PTY 2011-01-10 Guru Mapel -
64 7853770671230192 I Gusti Ayu Putu Meyrawati Dewi, S.Pd. Ya GTY/PTY 2015-08-01 Guru Mapel -
65 9745765666130182 I Gusti Agung Ayu Istri Agung Dewi Ratih, S.Pd. Ya GTY/PTY 2015-07-13 Guru Mapel -
66 0638766667200012 I Gde Puja Erasthana, S.Pd. Ya Guru Honor Sekolah 2006-08-01 Guru Mapel -
67 1542769670130102 Gusti Ayu Putu Ari Utami, S.Pd., M.Pd. Ya GTY/PTY 2013-07-20 Guru Mapel -
68 2541765666130123 Desak Putu Dharma Pratni, S.Pd. Tidak Honor Daerah TK.I Provinsi 2011-07-01 Guru Mapel -
69 4853770671130072 Anak Agung Rai Dwi Ratni, S.Pd. Ya GTY/PTY 2016-07-08 Guru Mapel -
70 6433768669130302 Anak Agung Istri Santika Dewi, S.Pd. Ya GTY/PTY 2013-07-12 Guru Mapel -
71 3251760661130153 Anak Agung Gede Mayun Narendra Kusuma, SST.Par. Ya GTY/PTY 2011-07-25 Guru Mapel Sudah